Новини

Министър Ивелина Василева откри Регионалната система за управление на отпадъците на Ямбол

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри Клетка 1 на Регионалната система за управление на отпадъците на Ямбол. „31 милиона лева бяха инвестирани, за да се обединят усилията на 5 общини в услуга на 270 хиляди граждани. Това е единственият проект по Оперативна програма „Околна среда“, в който бяха включени дейности за рекултивация и на стари сметища“, каза министър Василева на церемонията по откриване на съоръжението. - Имаше огромен отпор за реализацията на проекта, припомни министърът и допълни, че сега когато виждат направеното, гражданите могат да бъдат спокойни, че е опазена околната среда“. Министър Василева отбеляза още, че изпълнението на този проект е един от добрите примери, убедили ЕК да замрази делото срещу България за старите общински сметища. „Това е най-значимият и труден за целия регион проект. Само преди една година това депо бе най-рисково“, каза кметът на Ямбол Георги Славов и благодари на всички за успешната реализация. Съоръжението е в местността Гол баир в землището на с. Хаджидимитрово. То е с капацитет 538 000 кубика и ще обслужва жителите на Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. Отпадъците, които ще се депонират, ще минават през предварително третиране и сепариране. Така от тях ще бъде отделяно всичко ценно – пластмаса, стъкло, метал и хартия, които ще се оползотворяват и рециклират. Новото депо отговаря на всички екологични изисквания – има долен изолиращ екран, който не позволява замърсените води да проникват в почвата, дренажна система за отвеждане на инфилтратите, както и газоотвеждаща система. Отделно е положена канализация за отвеждане на повърхностните дъждовни води. В рамките на проекта е изграден довеждащ път и са закрити старите общински сметища за битови отпадъци на Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа. Рекултивирани и възстановени са 179 декара. В област Ямбол по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са инвестирани над 140 млн.лв. От тях 109,7 млн.лв. в сектор „Води“ за модернизация на ВиК мрежата в населените места, близо 32 млн.лв. за управление на отпадъците и над 900 хил.лв. в областта на биоразнообразието.