Новини

Прокуратурата се намеси заради опасен мост

Районна прокуратура-Пловдив сезира кметовете на общините Раковски и Садово за ограничаване на достъпа за пешеходци до въжен мост, който се намира над река Марица и попада в землищата на с. Чалъковци, общ. Раковски и с. Селци, общ. Садово, заради опасност за преминаващите по него.  До извода за влошеното техническо състояние се е стигнало след проверка по реда на общия надзор за законност за безопасността на въжените мостове – общинска или държавна собственост, извършена в изпълнение на указанията на Върховна административна прокуратура. Проверката на Районна прокуратура-Пловдив е обхванала общините – Пловдив, Родопи, Марица, Хисар, Съединение, Стамболийски, Раковски, Перущица, Куклен, Кричим, Калояново и Брезово. Извършена е по реда на чл. 145 ал. 1 точки 1 и 3 от Закона за съдебната власт, според който прокурорът може да изисква документи, обяснения, експертни мнения и други материали, както и да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен срок, като му представят заключение. Установено е, че на териториите на общините Родопи, Марица, Хисар, Съединение, Стамболийски, Перущица, Куклен, Кричим, Калояново и Брезово няма изградени въжени мостове – общинска или държавна собственост. На територията на община Пловдив е наличен само един въжен мост – над река Дерменка, чието състояние е добро и през лятото на 2015 г. му е бил извършен основен ремонт, при който са монтирани парапети. Проверката е установила, че мостът между с. Чалъковци, общ. Раковски и с. Селци, общ. Садово , попада на границата между териториите на двете общини – Раковски и Садово и не е ясно чия собственост е. „След като се уточни в юрисдикцията на коя община се намира съоръжението, от съответния кмет трябва да бъде назначена комисия, която да установи състоянието му и да издаде заповед за поправянето, заздравяването или премахването“, се сочи в указанието на Георги Кърпаров, прокурор при Районна прокуратура-Пловдив. Според събраните данни в момента мостът не е  безопасен за експлоатиране и създава рискове от инциденти като падане, подхлъзване и др. Съоръжението в това си състояние не отговаря на едно от основните изисквания към строежите, записано в чл. 169 ал. 1 т. 4 от Закона за устройство на територията, а именно не е безопасно. „Това обстоятелство налага кметовете на общините Раковски и Садово да издадат заповеди по реда на Закона за устройство на територията – чл. 224а, с които да забранят достъпа до моста до неговото обезопасяване“, се сочи в  сигнала на Районна прокуратура-Пловдив. Районна прокуратура-Пловдив е изпратила становището и до областния управител на гр.Пловдив Здравко Димитров, който да проконтролира действията на кметовете на общините Раковски и Садово.