Новини

Днес в Словения дават старта на стратегията на ЕС за Алпите

Днес комисарят по регионална политика Корина Крецу и комисарят по транспорт Виолета Булц участват в конференция в Словения, даваща старта на стратегията за развитието на Алпийския район на ЕС. В него влизат пет страни от ЕС – Австрия, Франция, Германия, Италия и Словения, и две държави извън Съюза – Швейцария и Лихтенщайн. „Алпийският регион е сред най-динамичните, иновативни и конкурентоспособни области в Европа, обаче все още трябва да се работи, за да се премахнат социално-икономически дисбаланси. Сега е времето да обърнем думите в дела“, заяви Крецу. "Четири от 9 европейски транспортни коридора, преминават през Алпите. Европа зависи от региона. Целта е да се съчетае екологията и транспорта", добави Булц. Стратегията на ЕС за Алпийския регион се фокусира върху стимулирането на новаторски и устойчив модел на растеж. Седемте страни ще могат да подобрят сътрудничеството си. По стратегията ще може да се финансират МСП, туризма, опазването на околната среда и управлението на ресурсите.