Новини

Подписано е първото Споразумение за изпълнение на Инвестиционната програма на община Пловдив по ОП „Региони в растеж“

В присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова бе подписана първата за страната Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. Първата българска община, която започва работа като междинно звено на програмата е Пловдив. Договорът бе подписан от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и председател на Управляващия орган Деница Николова и кмета на общината Иван Тотев. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на близо 82 млн. лв. В рамките на Инвестиционната програма ще се изпълняват проекти за обновяване на образователната и социалната инфраструктура, за предоставяне на съвременни услуги в общността и на социални жилища, за подобряване на градската среда, за повишаване енергийната ефективност на жилищни сгради, както и за осигуряване на съвременни индустриални зони за развитие на икономически дейности и иновации. Министър Павлова поздрави кмета на Пловдив за това, че е първата община, която започва реална работа по проектите си от новия програмен период. Тя призова останалите 38 общини, бенефициенти на програмата, да бъдат по-активни, не само защото максимално бързо трябва да започнат дейностите по нея, но и заради новите изисквания на ЕК относно периода на договаряне. „Колкото по-бързо общините окомплектоват и подадат инвестиционните програми, одобрят проектите по тях и започнат реализация, толкова повече намалява рискът да се загуби част от предвиденото финансиране. Съгласно новите изисквания наличието на резервиран бюджет носи задължително условие за изпълнение на проектите по програмата до декември 2018 година. Това, което не се изпълни до този срок се губи автоматично като ресурс без право на връщане. Нямаме никакво време, защото през 2017 г. трябва да започне изпълнение на проектите“, отбеляза Павлова. Министърът посъветва общините да бързат за процедурите по провеждане на обществени поръчки, както и да заложат максимален брой проекти в програмите. От своя страна зам.-министър Деница Николова също отбеляза, че в новия програмен период Община Пловдив се оказва най-готова по отношение на инвестиционния си стратегически документ, който ще разпредели ресурс от над 80 млн. лв. до 2020 година.