Новини

Утре ще бъде обявен конкурсът за избор на нов главен архитект на Столична община

Росица Георгиева Утре ще бъде обявен конкурсът за избор на нов главен архитект на Столична община (СО). С публикуването на обявата на страницата на Столична община и в няколко столични ежедневника започва да тече срокът за подаване на документи за участие в конкурса. Това каза столичният кмет Йорданка Фандъкова по време на представянето на критериите за избор на нов главен архитект на София. Петър Диков, който в продължение на 10 години заемаше поста, подаде оставка на 17 ноември 2015 година. През последният месец са проведени срещи с всички, които са заявили интерес към темата, каза още кметът. Обявата по конкурса за избор на главен архикет съдържа минималните изисквания за длъжността, както и темата на концепцията, която трябва да развият кандидатите. На сайта на СО ще бъде отворена специална секция, където ще се публикува цялата информация. Заложени са изисквания за минимум 10 години стаж, от които поне 3 години управленски опит в държавна или общинска структура, или пък в частия сектор. Кандидатите трябва да имат и проектантски умения. Освен това те трябва да покажат, че познават нормативната уредба, както и дейноста на СО. Претендентите за поста трябва да покажат своята визия за развитие на електронните услуги за гражданите. Кандидатите за главен архитект да представят своето виждане за модел за комуникация с гражданите и професионалните организации.  Само 60% от територията на СО има изготвени устройствени планове, така че кандидатите трябва да представят и визията си в тази посока за развитие на устройствените планове.  В 14 дневен срок след утре (след обявяване на конкурса) кандидатите трябва да представят необходимите документи за участие в конкурса. След това ще бъде сформирана комисия с учасие на Съюза на архитектите и Камарата на архитектите, представители на общински съветници, участници от столичната администрация. След това в рамките на 7 дни комисията трябва да оцени кандидатите по допуснимост, след това се обявява списъ.кът на допуснатите до защита на концепцията и до интервю. Предвижда се публично представяне на кандидатите за главен архитект, както и техните концепции. След това в рамките на 14 дни трябва да се насрочи дата за провеждане на интервютата с допуснатите кандидати. Очаква се комисията за избор на главен архитект да бъде между 11 и 13 души, като предстои председателят на СОС да представи  участниците от страна на общинския съвет.  Предвижда се да има временно изпълняващ длъжността главен архитект на София, тъй като Петър Диков ще работи до 9 февруари.