Новини

България е дала 0,25 млн. евро по механизма за спешно преместване на бежанци

България е дала 0,25 млн. евро по механизма за спешно преместване на бежанци от 23 септември 2015 г. до сега. Общата сума на всички държави членки на ЕС е над 2,2 млрд. евро. Това стана ясно от публикувана информация от пресцентъра на ЕК за актуалното положение по мерките за справяне с бежанската криза. В Европейската програма за миграцията, приета от Комисията през май 2015 г., се посочва, че е необходимо да се възприеме всеобхватен подход към управлението на миграцията. Оттогава бяха въведени редица мерки, сред които приемането на две извънредни схеми за преместването на 160 хил. лица, които очевидно се нуждаят от международна закрила, от най-засегнатите държави членки в други страни на ЕС, и одобрението на плана за действие на Комисията относно връщането. На 23 септември ЕК представи набор от приоритетни действия за прилагане на Европейската програма за миграцията, които следва да бъдат предприети през следващите шест месеца. Предвидени са както краткосрочни действия за стабилизиране на настоящото положение, така и мерки с по-дългосрочен характер, за да се създаде стабилна система, която ще издържи проверката на времето. По време на неофициалната среща на държавните и правителствените ръководители на 23 септември държавите членки признаха необходимостта да се предостави допълнително национално финансиране. Те потвърдиха този свой ангажимент по време на заседанието на Европейския съвет на 15 октомври. Комисията вече предложи изменения на своите бюджети за 2015 и 2016 г., увеличавайки финансовите ресурси, предназначени за справяне с бежанската криза, с 1,7 милиарда евро. Това означава, че Комисията ще похарчи общо 9,2 милиарда евро за кризата с бежанците през 2015 и 2016 г. Държавите членки се ангажираха да заделят национални средства, за да се присъединят към това усилие. При все това, много от тях все още не са дали своя принос, който да се добави към финансирането, предоставено от ЕС за ВКБООН, Световната продоволствена програма и други работещи в тази сфера организации (500 милиона евро), Регионалния доверителен фонд на ЕС за Сирия (500 милиона евро) и Извънредния доверителен фонд за Африка (1,8 милиарда евро). Финансови ангажименти на държавите членки от 23 септември 2015 г. насам, в милиона евро https://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf Очаквайте подробности.