Новини

ЕК инвестира 63,8 млн. евро в екологични проекти на Съюза

Днес Европейската комисия обяви инвестиция от 63,8 млн. евро за първите по рода си интегрирани проекти, които ще бъдат финансирани по програма LIFE за околна среда. Интегрираните проекти бяха въведени за прилагане на законодателството за околната среда в по-широко мащаб мащаб и финансирането на планове, разработени на регионално или национално ниво. Шесте избрани проекта са на обща стойност 108 700 000 евро, включително 63,8 млн. евро от ЕС. Те могат да мобилизират и координират над 1 млрд. евро допълнително финансиране от земеделските и регионалните фондове на ЕС, както и национални и частни фондове. Проектите ще се реализират в Белгия, Германия, Италия, Полша, Финландия и Великобритания. "Това е пример как Европа директно инвестира в качеството на живот на гражданите“, заяви Кармену Вела, комисар по околната среда, морското дело и рибарство. Интегрираните проекти в Белгия, Финландия и Италия ще помогнат за опазването на природата в Европа, в много по-широк мащаб, отколкото е била преди. Предложенията имат общ бюджет от 56,3 млн. евро, от които 33,3 млн. евро е финансирането от ЕС. Те ще могат да доведат до използването на 393 млн. евро допълнително финансиране, като например за инфраструктура от фондовете на ЕС, или по Натура 2000. Одобрените предложения на Германия и Великобритания ще допринесат за изпълнението на плановете за управление на речните басейни, а проектът в Полша ще подкрепи изпълнението на регионален план за качеството на въздуха. Взети заедно, тези три проекта имат общ бюджет от 52,4 млн. евро, от които 30,4 млн. евро са от ЕС.