Новини

БАИ и Двунационалната търговска камара България-Израел сключиха споразумение за сътрудничество

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев и президентът на Двунационалната търговска камара България - Израел Авиноам Катриели подписаха споразумение за сътрудничество. Очаква се то да се превърне във важен механизъм за стимулиране и подкрепа на бизнеса в България и Израел. Докъментът ще е основа за развитие на близки търговски отношения както и да помогне за нарастване на двустранните инвестиции. Споразумение за Сътрудничество предвижда активно взаимодействие между двете организации относно привличане на инвестиции и обмен на информация за потенциални бизнес-партньори (предприятия от България и Израел). Предвижда се обект на сътрудничество да бъдат инвестиционни проекти (действащи и планирани), публични статистически данни, анализи, резултати от пазарни изследвания, както и информация относно държавни регулаторни мерки. Споразумението за сътрудничество предполага двете организации да работят съвместно за развитие на устойчивата икономика и да си партнират в разработването на проекти и програми, свързани с публично-частно партньорство. Взаимното предоставяне на информация за бизнес форуми и изложения ще бъде допълнителна крачка към взаимното привличане на инвестиции от двете държави. БАИ и Двунационалната търговска камара България - Израел се ангажират да анализират периодично резултатите от сътрудничеството в рамките на подписаното споразумение, да обменят информация за постигнатия резултат и да развиват нови предложения за повишаване качествения обмен на знания между двете организации.