Новини

Депутатите продължават с приемането на новия ЗОП

Народните представители продължават с приемането на новия Закон за обществените поръчки. Преди седмица депутатите стигнаха едва до 60 член на новия ЗОП. Те приеха, че възложителят на търгове ще може да преценява дали кандидат, който е извършил нарушение или престъпление, може да бъде допуснат до участие в процедурата. Досега възложителят нямаше подобни правомощия. Депутатите приеха и начините за прилагане на основанията за отстраняване, както и тези за доказване на липсата на основания за отстраняване. Те започнаха да разглеждат критериите за подбор, но определеното пленарно време приключи. Очаквайте подробности на сайта на в. "Строител".