Новини

Обявиха конкурса за избор на нов главен архитект на София

Росица Георгиева Обявиха конкурса за избор на нов главен архитект на София. Това става ясно от справка на страницата на Столична община(www.sofia.bg/Glaven-arhitekt-Sofia_informatsiya.asp), където има създадена специална секция. В нея има подсекция „Информация”, където е публикувана обявата за надпреварата, описани са длъжностната характеристика за главен архитект на София, има и описание на конкурсната процедура. Другите подсекции са „Конкурсна комисия”, „Кандидати” и „Класиране”. Обявата за началото на конкурса е публикувана и в няколко столични ежедневника. Заложени са изисквания към участващите в конкурса за минимум 10 години стаж, от които поне 3 години управленски опит в държавна или общинска структура, или пък в частния сектор. Кандидатите трябва да имат и проектантски умения. Освен това те трябва да покажат, че познават нормативната уредба, както и дейността на СО. Претендентите за поста трябва да покажат своята визия за развитие на електронните услуги за гражданите. Кандидатите за главен архитект да представят своето виждане за модел за комуникация с гражданите и професионалните организации. В 14 дневен срок след обявяване на конкурса кандидатите трябва да представят необходимите документи за участие. След това ще бъде сформирана комисия с участие на Съюза на архитектите и Камарата на архитектите, представители на общински съветници, участници от столичната администрация. След това в рамките на 7 дни комисията трябва да оцени кандидатите по допустимост, след това се обявява списъкът на допуснатите до защита на концепцията и до интервю. Предвижда се публично представяне на кандидатите за главен архитект, както и техните концепции. След това в рамките на 14 дни трябва да се насрочи дата за провеждане на интервютата с допуснатите кандидати.