Новини

Организира се информационна кампания за набиране на проектни предложения по втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

Информационни дни във връзка с обявената втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г. ще се проведат през месец февруари в двете държави. Информационните дни се организират от Съвместният секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество сътрудничество с Управляващия орган и Националния орган на програмата. Те ще се проведат на 5 февруари в гр. Добрич, на 16 февруари в гр. Гюргево, Румъния, на 17 февруари в гр. Крайова, Румъния и на 18 февруари 2016 г. в гр. Плевен. Всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти, които вземат участие, ще имат възможност  да се запознаят с Програмата и основните насоки по обявената втора покана за набиране на проектни предложения. Допълнителна информация във връзка с предстоящите информационни дни, дневен ред на събитията и документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на програмата: https://www.interregrobg.eu/en/14-calendar-evenimente/63-info-day-dobrich.html”