Новини

Депутатите приеха търговете да се възлагат на икономически най-изгодна оферта

Депутатите приеха търговете да се възлагат на икономически най-изгодна оферта. Това стана по време на второто четене на Закона за обществените поръчки в пленарна зала. Икономическата най-изгодна оферта се определя въз основа на един от следните критерии – най-ниска цена, ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл, или оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с търга. Очаквайте подробности на електронната страница на в. „Строител“.