Новини

По открита процедура ще може да се подават оферти до 15 дни

По откритата процедура за обществена поръчка ще може да се подават оферти до 15 дни, но не по-малко, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то е изпратено за публикуване между 35 дни или 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка за публикуване. Това приеха народните представители при второто четене на Закона за обществените поръчки в пленарна зала. Иначе минималния срок е 35 дни от датата на изпращане на обвялението за поръчката. Депутатите приеха и правилата за ограничена процедура. В нея могат да участват кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор. Минималният срок за получаване на оферти по нея е 30 дни от датата на изпращане на поканата за предоставяне на предложения. Очаквайте подробности на сайта на в. „Строител“.