Новини

Борбата с корупцията е най-голямото предизвикателство пред нас

„Ние четем доклада на Европейската комисия, като обективна оценка на стъпките, предприети от България в сферата на съдебната реформа, борбата с организираната престъпност и борбата с корупцията. В някои области бе отбелязан напредък по отношение на установените показатели през последните 12 месеца. Разбира се, са показани и ясни сигнали, че са необходими допълнителни стъпки.“ Това заяви Меглена Кунева при представянето на мониторинговия доклад на ЕК в Министерски съвет, съобщи Факти.бг. "Знаете, че този доклад е поредният за България. Той се очаква и от трите вида власти, но най-вече от българското общество. Искам да ви запозная с първата оценка. Тя е, че докладът е обективен. Ние четем доклада, като обективна оценка на стъпките предприети от България в сферата на съдебната реформа, борбата с организираната престъпност и борбата с корупцията. В доклада в някои области бе отбелязан напредък по отношение на установените показатели през последните 12 месеца. Разбира се са показани и ясни сигнали, че са необходими допълнителни стъпки. Само преди минути зам. председателят Тимерманс заяви: През изминалата година България предприе някои важни стъпки , за да върне реформите на дневен ред. Сега е време да се премине към следващия етап, като стратегиите за съдебна реформа и борба с корупцията преминат към действия и доведат до конкретни резултати. Приетото изменение на конституцията на страната, направено с оглед на реформата на съдебната система, което отразява политическата воля за прилагане на стратегията за тази реформа трябва бързо да бъде последвано от приемането на оставащите законодателни инициативи. Комисията приветства желанието на България да разчита и за напред на техническа помощ и експертен опит в подкрепа на процеса на реформи. 2016-та трябва да е годината, в която България да усети действителен напредък. Постигането на реални резултати в борбата с корупцията продължава да бъде най-голямото предизвикателство пред България и трябва да бъде поставено като приоритет." Отчита се, че правителството има воля да продължи напред. Отбелязва се, че в случаи като закона за корупцията няма развитие от страната на парламента, но се изразява надежда, че ще последва такова развитие. Положителните оценки, които са дадени, трябва да ни дадат кураж да увеличим позитивния натиск за резултати, над иначе добре замислената реформа. Стратегиите за съдебна реформа и антикорупция са оценени позитивно. По тях не е направена нито една забележка. Сигналът е: действате и мислите правилно, но трябва да имате по - бързи резултати и още по целенасочени действия. Тоест в тези действия се концентрира надеждата за резултат през 2016 г, Тази надежда е това, което ще води правителството и останалите две власти. Способност на България да се справи с проблемите, които стоят пред нея има. Просто трябва да го направим", заяви Кунева.