Новини

Българската и руската страна продължават сътрудничеството си в енергийния отрасъл

Енергетиката заема водещо място в двустранните отношения между България и Русия. Руската федерация е важен енергиен партньор за България, основен доставчик на петрол, природен газ и ядрено гориво, както и ключов партньор в процеса по модернизация на АЕЦ „Козлодуй“. България продължава да бъде важен транзитьор на руски природен газ за Турция, Гърция и Македония. Двете страни декларираха интереса и готовността си да развият взаимноизгодните отношения в областта на газовия отрасъл. Около тези изводи се обединиха участниците в работната група „Енергетика“ към Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно техническо сътрудничество, която заседава в София. Сътрудничеството в газовата и нефтената област, атомната енергетика и електроенергетиката бяха сред основните дискутирани теми. Двете страни отбелязаха активизирането на прекия диалог помежду им през 2015 г. Българската страна дискутира с руските си партньори концепцията за газов разпределителен център „Балкан“. Проектът е важен от гледна точка на диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на синьо гориво за нашата страна. Българската страна отбеляза, че разглежда руският природен газ като един от източниците за доставки към газоразпределителния център. По време на разговорите руската страна бе информирана за актуалния статус на проекта и за създадената през м. декември 2015 г. съвместна работна група между ГД „Енергетика“ на ЕК и българското правителство, свързана с реализацията на този проект. Страните отбелязаха успешното сътрудничество за продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“, както и предоставянето на услуги по модернизацията и доставката на резервни части за АЕЦ „Козлодуй“. Обсъден бе и потенциалът за развитие на двустранните отношения и реализацията на съвместни проекти в сферата на електроенергетиката. Преносните оператори на електрическа енергия на двете страни ще започнат обмен на опит, в това число и за работа при тежки климатични условия.