Новини

Разширяване на сътрудничеството в областта на строителството обсъдиха представители на България и Русия

Сътрудничеството в областта на строителството и мерки за неговото разширяване бяха обсъдени в рамките на провеждащата се 15-та сесия на българо-руската Междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество от представители на двете страни. На срещата, проведена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, беше приет текст, който да залегне в протокола от сесията на Междуправителствената комисия. В него досегашното сътрудничество се оценява като успешно и се заявява заинтересованост за обмен на информация за националните изисквания към стандартите в областта на строителството и строителните продукти; обмяна на опит по въпросите на енергийната ефективност и капитални ремонти на жилищни сгради; оказване на съдействие за получаване на информация в България и Русия за инвестиционните намерения и планове за строителство и изграждане на обекти по държавни и регионални програми. Страните се договориха, че консултации по въпросите на сътрудничеството в областта на строителство биха могли да се провеждат разглеждат и в периода между сесии на Комисията. Ръководител на работната група по строителство от българска страна е заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов.