Новини

През 2015 година са изплатени 550 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони

Росица Георгиева През 2015 година са изплатени 550 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това каза Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните по време на заседанието на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Към момента са изплатени 2млрд. и 4 76 млн. евро по програмата като по този начин процентът на изплатените средства е 94%. Грудев каза, че този процент не може да стане по-висок, а може да бъде намален, ако има финансови корекции по проектите. "Миналата година затворихме окончателно финансирането на САПАРД след целия процес на финансирането. Също ще се случи и с ПРСР като ще продължи мониторингът на проектите. Освен ако нямаме констатация, че бенефициентът не изпълнил задълженията и изискванията, тогава финансовата корекция е за сметка на съотвения проект. Към настоящия момент нямаме повече от 90 млн. евро, които да са в процес на комуникация с Комисията", каза още зам.министърът. По отношение на реализирането на ПРСР 2014-2020 година стана ясно, че вече са отнорени първите мерки. 2015 година се характеризира с голям интерес. "Желанието за инвестиции надвишават в пъти бюджетът на програмата като напривер, в инвестиционните мерки съотношението е 1:5. През миналия период на ПРСР едва в последната година се оказахме в хипотеза на нален бюджет, докато сега това се случи още в първата година", каза Грудев. През настоящия програмен период няма да има ситуация, при която да стои въпросът колко средства ще се загубят. "В момента трябва да обуздаваме нездравия интерес към програмата", беше категоричен Грудев. Тожй обясни, че през миналата година (2015 година) е имало проекти, котито са правени само заради савите проекти, а не заради целесъобразност.