Новини

Мярка 6.4 от ПРСР няма да бъде отворена, докато не станат ясни плановете за инвестиции на общините

Росица Георгиева В графика за отварянето на мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) няма да видите мярка  6.4, защото средствата по мерките в предходия период, които отговарят на тази мярка, бяха използвани за изграждане на къщи за гости и фотоволтаици. Това каза Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните по време на заседанието на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Изпратени са писма до всички кметове, които могат да бъдат бенеициенти по мярка 6.4, за да стане ясна каква е картината във всяка община, къде има възможност за инвестиции. Докато не станат ясни плановете за инвестиции на всяка община, която може да е бенефициент по мярка 6.4, тази мярка няма да бъде отворена", беше категоричен Грудев.  Според него, трябва детайлен анализ, за да се види какво е постигнато в предходния програмен период и затова той каза, че не е необходимо бързане по отношение на мярка 6.4. В средата на април ще бъде отворена мярката за инвестиции в храмове, на страницата на МЗХ има публикуван проект за наредба за тази мярка. След обстоен анализ, мярката ще бъде отворена през следващата година. По мярка 7.2 има неизпълнение по отношение на това, че все още новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) не е факт. Предстои на базата на ЗОП ще бъде разписана и наредба за функциониране на мярката. През настоящата година мерките, по които общините могат да кандидатстват, са проекти за пътища, водопровод, социална инфраструктура, образователна инфраструктура, спортна инфраструктура. "В настоящата програма големи проекти за спортна инфраструктура няма да финансираме. Ще се насочим към финансиране на малки спортни площадки на стойност до 50 хил. евро или ремонт на спортни съоръжения в училищата", каза още той. Инвестиции за водопровод ще бъдат правени само в общини, където има ВиК оператори. "Ще се инвестира в общини, където има проблем с качеството на водата или общини, където има стрес с водата- например, засушаване.