Новини

Министър Ивелина Василева награди отличилите се в Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева награди инициативи, проведени в рамките на седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). Те се проведоха в периода 21 - 26 ноември 2015 година под мотото „Дематериализация – да правим повече с по-малко“. Наградите се организират от Асоциацията на еколозите от общините в България, която е и национален координатор на Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Отличени бяха учебни заведения, публични институции, неправителствени организации, представители на бизнеса, които със своите проекти и инициативи показаха, че отпадъците могат да бъдат безценен ресурс и вдъхновение за създаване на изкуство, а тяхното предотвратяване и рециклиране допринася за опазването на природата и нейните богатства. „Темите за отпадъците могат да са не само сухи, облечени в документи и нормативи. Благодаря на вас, че ги направихте разбираеми и приложими във всекидневието. Благодаря, че показахте идеи, които всеки може да приложи в бита си, там където живее и се учи“, каза министър Василева по време на церемонията. Като победители бяха отличени: Професионалната гимназия по облекло и дизайн "Евридика" – Кърджали, РИОСВ – Смолян, Туристическо дружество „Приста“ – Русе, клуб по екология "Таралежите" към ПМГ "Акад. Иван Ценов" - гр. Враца, Фондация „Екоцентрик“ и РИОСВ – София, Софийска вода АД. Всички те ще се състезават за Европейската награда за намаляване на отпадъците. ЕСНО е ключово европейско събитие, което насърчава устойчивите действия за ограничаване на негативното влияние на потреблението и образуваните отпадъци върху околната среда и климата. Инициативите, които традиционно се провеждат в рамките на Седмицата са фокусирани върху рационалното потребление и ефективното използване на отпадъците, върху различните етапи на продуктовия цикъл - от производството до потреблението и повторната употреба. Участниците в ЕСНО са публични,неправителствени и частни организации от цяла Европа. През 2012 г. МОСВ подкрепи Асоциацията на еколозите от общините в България за национален организатор на ЕСНО- България.