Новини

Специализираното звено „Антикорупция“ се срещна с представител на ФБР

Главният прокурор Сотир Цацаров и представители на Специализираното звено „Антикорупция“  са се срещнали с Дейвън Махони, агент на ФБР в отдел, занимаващ се с приложението на Закона за чуждестранните корупционни практики. Срещата се е осъществила със съдействието на Посолството на САЩ в София, съобщиха от Прокуратурата. В хода на разговорите са били обсъдени обхвата на Закона за чуждестранните корупционни практики и методите при прилагането му. "Американска компания, която си позволи да предложи подкуп, за да спечели обществена поръчка в друга държава, подлежи на наказателна санкция", посочил е агент Махони.  Разследването е както срещу цялата компания, така и срещу конкретния служител, за когото ФБР е установило, че има данни за наличие на корупционно поведение. Разследванията за корупционни практики в частния сектор е във фокуса на вниманието на българската прокуратура. Необходимо е актуализиране на законодателството в тази насока, посочили са домакините. Дискусиите са били и върху начините и необходимостта от прилагане на специални разузнавателни средства при разследвания със значителна фактическа и правна сложност. Престъпленията, извършени от големи американски компании в други държави, се отнасят и до уменията и техниките да се проследяват и установяват корупционни практики в банковия сектор, компютърните технологии, енергийни фирми и др. Обучението в разследване на престъпления срещу т.нар. „бели якички“ е предизвикателство пред правоохранителните органи във всяка държава, стана ясно още по време на срещата. Законът за чуждестранните корупционни практики на САЩ (FCPA) е инструмент с екстратериториално действие за борба с корупцията в бизнеса в полза на свободни и справедливи пазари. FCPA забранява обещаване, предлагане, даване на нещо на чуждо длъжностно лице на правителството, с цел получаване или запазване на бизнес. Тези забрани се отнасят до лица от САЩ (физически лица или фирми регистрирани там) и фирми, които се търгуват на борси в САЩ.