Новини

Обновяват част от Зоологическата градина в столицата

Обновяват част от Зоологическата градина в столицата. За целта е обявена обществена поръчка от Столичната община за преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа в сектор „Хищници – големи котки“. Общата стойност е 1 292 478,5 лв. без ДДС. Продължителността на поръчката е 120 дни. Критерият за избор е най-ниска цена. Офертите се подават до 8 март т.г.