Новини

Комисията представя нови мерки срещу избягването на данъци от дружествата

Нужни са нови правила за хармонизиране на данъчните закони във всички 28 страни от ЕС с цел ефективна борба срещу агресивните данъчни практики на големите дружества. Това съобщават от пресцентъра на ЕК. "Затова Комисията отваря днес нова глава в кампанията си за справедливо, ефективно и благоприятстващо растежа данъчно облагане в ЕС с нови предложения за борба с избягването на данъци от дружества. В пакета от мерки срещу избягването на данъци се отправя призив към страните членки за по-категорични и по-координирани действия срещу дружествата, които се опитват да избягват плащането на дължимите от тях данъци, и за прилагане на международните стандарти за борба с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби", пише в прессъобщението. „Днес правим още една стъпка, за да укрепим доверието в цялата данъчна система, като я направим по-справедлива и по-ефикасна. Хората трябва да бъдат уверени, че данъчните правила важат еднакво за всички лица и предприятия. Компаниите трябва да плащат дължимите налози там, където реално упражняват стопанската си дейност. Европа може да бъде световен лидер в борбата с избягването на данъци. Това налага координирани европейски действия, за да се избегнат 28 различни подхода в 28-те страни от ЕС“, заяви заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог. „Всяка година заради избягване на данъци се губят данъчни приходи в размер на милиарди евро. Това са пари, които биха могли да се използват за обществени услуги, като училища и болници, или за увеличаване на работните места и засилване на растежа. В резултат на това европейските граждани и предприятията, които спазват правилата, в крайна сметка плащат по-високи данъци. Това е неприемливо и ние вземаме мерки за справяне с проблема. Днес правим важна стъпка към създаване на еднакви условия на конкуренция за всички наши предприятия, за справедливо и ефективно данъчно облагане за всички европейци“, допълни комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси. Пакетът се основава на трите главни стълба. Гарантиране на ефективно данъчно облагане в ЕС Основният принцип на корпоративното данъчно облагане е, че дружествата трябва да плащат данъци там, където реализират печалбите си. В пакета са направени конкретни предложения как да се помогне на страните членки да се уверят, че това става на практика. Комисията предлага Директива за борба с избягването на данъци с правно обвързващи мерки за борба с някои от най-разпространените схеми за избягване на данъци. В нейната препоръка относно данъчните спогодби се съветват страните членки кои са най-добрите начини да защитят данъчните си спогодби от злоупотреба по начин, който е съвместим с правото на ЕС. Повишаване на прозрачността на данъчното облагане Прозрачността е решаваща за откриване на практики на агресивно данъчно планиране от страна на големи дружества и за гарантиране на лоялна конкуренция в данъчната област. С днешния пакет се цели повишаване на прозрачността относно данъците, които дружествата плащат, чрез преразглеждане на Директивата относно административното сътрудничество. Съгласно предложените правила националните органи ще обменят информация по данъчни въпроси във връзка с дейността на многонационални дружества за всяка отделна страна. По този начин всички страни членки ще имат важна информация, за да откриват рискове от избягване на данъци и да насочват по-добре данъчните одити. В момента Комисията също така разглежда отделния въпрос за публичното отчитане във всяка отделна страна, като за него се прави оценка на въздействието, за да може в началото на пролетта да бъде представена инициатива. Осигуряване на еднакви условия на конкуренция Избягването на данъци и вредната данъчна конкуренция са глобални проблеми. Действията за тяхното предотвратяване не могат да останат в пределите на ЕС. Тъй като страните членки работят за прилагане на нови глобални стандарти за данъчна прозрачност и лоялна конкуренция в данъчната област, важно е международните партньори на ЕС да следват техния пример. Развиващите се страни също би следвало да бъдат включени в международната мрежа за добро управление в областта на данъчното облагане, за да могат да се възползват от битката срещу избягването на данъци в световен мащаб. Днешният пакет включва съобщение относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане. Неговата цел е засилване на сътрудничеството с международни партньори в борбата с избягването на данъци и на мерките на ЕС за насърчаване на справедливото данъчно облагане по света въз основа на международни стандарти, както и очертаване на общ подход към външните заплахи от избягването на данъци. Това ще помогне да се гарантират справедливи и еднакви условия на конкуренция за всички предприятия и държави. В пакета също така са включени общо съобщение и работен документ на службите на Комисията, в които са обяснени политическите и икономическите основания за отделните мерки и разширеният дневен ред на Комисията за борба с избягването на данъци. Пакетът е съпроводен от ново проучване за агресивното данъчно планиране, в което се анализират основните канали, използвани от дружествата за избягване на данъци. Очаквайте подробности.