Новини

Лиляна Павлова: Усилието на министерството винаги е било и ще продължава да бъде осигуряването на чиста питейна вода в населените места

Усилието на министерството винаги е било и ще продължава да бъде осигуряването на чиста питейна вода и добра водопреносна система в населените места чрез ВиК дружествата и общините. Именно за това със средства от държавния бюджет през миналата година осигурихме финансиране за няколко общини, включително за Варна, за реализацията на важни проекти. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството днес при откриването реконструирания клон от магистралния водопровод, който водоснабдява кварталите Аспарухово, Галата и Звездица в морския град. Предоставените инвестиции са важни, защото целят осигуряване на непрекъсваемост на услугата и осигуряване на чиста питейна вода за населението, допълни тя. Осигурихме 3 млн. лв. от бюджета на Министерството за миналата година за този водопровод, обясни Павлова. Причината е, че в случай на скъсване би предизвикал голяма авария, защото не е ремонтиран от пускането му в експлоатация, каза още тя. Министърът подчерта, че съоръжението няма алтернатива и при евентуална повреда населението ще остане без вода, а за да се направи ремонт, ще трябва да се спре и движението на влаковете по линията, която минава над него. Проектът беше направен почти в последния момент, но чрез реализацията му ще се предотвратят авариите, заяви Павлова и допълни, че за реализацията му е използвана тунелна технология, чрез която е направено прокопаване под ж.п. линията. Много често проекти като тези проекти остават невидими, защото никой не осъзнава колко голямо предизвикателство е реализацията им и какви биха били щетите при възникване на авария, посочи тя. Министърът съобщи, че през тази година Министерството ще предостави нови 3,4 млн. лв. за довършване ремонта на водопровода, като предстои подписване на споразумение с общината. Има добра проектна готовност за реализацията на проекта и издадено разрешение за строеж, информира тя. Моята лична амбиция е през следващите един или два месеца да разработим програма, която да подкрепи тези населени места с най-голяма нужда в сферата на водоснабдяването, заяви Павлова и допълни, че ще бъде финансирана от бюджета на министерството за 2016 г. Макар и ограничен, за тази цел ще могат да бъдат предоставени 20 млн. лв. до края на годината, 3,4 млн. лв. от които са средствата за община Варна. Ще подкрепим и други населени места, в които с такъв тип проекти ще решим конкретни проблеми и ще осигурим непрекъснатост на снабдяване на населението с такъв тип питейна вода. Искаме да извършим поне превантивни дейности, там където можем, каза още тя. Регионалният министър информира, че се работи по провеждането на реформата на водния сектор с цел неговото по-добро управление. Тя припомни, че са изготвени регионалните генерални планове, като 28-те области са приравнени на 28 водни територии. Приехме стратегия за развитие на водния сектор, съгласно която всяка област трябва да избере един оператор и той да сключи договор с държавата в лицето на областния управител, чрез който да предоставим управлението на активите на едно дружество, каза още Павлова. 90% от стъпките са изпълнени и се надявам, че до юни ще можем да я приключим изцяло, допълни тя. Вече има 28 области с 28 обособени територии и 28 регистрирани асоциации, някои от които с избран един оператор, посочи министърът и допълни, че очаква до края на март да бъдат подписани договорите с тези от тях, които вече са изпълнили условието на Европейската комисия за окрупняване. Министърът обърна внимание, че само 4 от областите не са изпълнили изискването за окрупняване. Лиляна Павлова съобщи, че през следващите дни ще приключи процедурата за избор на изпълнител за изработване на регионално прединвестиционно проучване, което е задължителното условие, за да може област Варна, заедно с още 15 области в страната, да получат финансиране от ОП „Околна среда 2014-2020“.