Новини

Одобрена е структурата на Междинното звено по ОП „Региони в растеж“ в община Варна

Вече е одобрена структурата на междинното звено в община Варна, съобщи пред представители на медиите в града министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя напомни, че общината има резервиран бюджет в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 има резервиран бюджет в размер на 84 млн. лв. С тези средства по линия на Приоритетна ос 1 на програмата ще бъдат финансирани проекти за развитие на градската среда, енергийна ефективност, образователна инфраструктура и др. Министърът информира, че Варна е във финалния етап от разработването на инвестиционния си план, след което ще може да възлага обществени поръчки за реализация на проектите, които ще приоритизира и включи в него. В рамките на програмата, извън Приоритетна ос 1, искаме да подкрепим реформата в професионалното образование, заяви министърът. Това означава, че ще финансираме професионалните гимназии и така ще осигурим подкрепа за бизнеса и инвестиции, за да произвежда държавата повече кадри в определени сектори, обясни тя. Благодарение на тази приоритизация Министерството на образованието определи кои държавни професионалните гимназии ще получат финансиране, посочи Павлова и допълни, че учебните заведения в предложения списък са с индикативна стойност над 12 млн. лв. Те са част от гарантирания ресурс от над 130 млн. лв. за образователна инфраструктура в цялата страна. Тези средства са допълнителни, извън гарантирания за Варна бюджет от 84 млн. лв., в който е предвидено обновяването на над 10 училища и детски градини. С допълнителните 12 млн. лв. ще бъдат финансирани още 10 професионални гимназии с направление икономика, туризъм, електроника и др. В тях ще инвестираме не само в ремонт и енергийна ефективност на самите сгради, но и в специализирано оборудване на лаборатории, където учениците да провеждат практически занимания, подчерта регионалният министър.