Новини

Народните представители приеха реда за обжалване на търгове

Народните представители приеха реда за обжалване на търгове. Това стана по време на второто гласуване на Закона за обществените поръчки. По този ред могаг да се атакуват възлагане на поръчка, включително чрез сключване на рамково споразумение, динамичната система за покупки или квалификационните системи. Може да се обжалва и сключване на рамково споразумение, създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи, или конкурсен проект. По този ред не подлежат решенията за определяне на изпълнител чрез вътрешен конкурсен избор, когато общата стойност на поръчкитие, възложени по рамковото споразумение, е по-ниска или равна на стойността по чл. 20, ал. 3, или решения за откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията. Срокът за подаване на жалбата е 10 дни. Депутатите продължават и утре с приемането на ЗОП на второ четене.