Новини

Обявиха поръчка за над 27 млн. лв. за поддържане на паркове и градини в София

Столичната община обяви обществена поръчка за поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали и дървести насаждения за периода 2016 – 2019 г. Тя е разделена на 62 обособени позиции. В тях се включват 62 зони, като от тях 38 на обща приблизителна площ от 22 251 дка, в т.ч. части от Природен парк „Витоша“. Сред обектите са градини в райони „Триадица“, „Красно село“, „Овча купел“, „Лозенец“, „Искър“ , „Слатина“, „Сердика“, „Студентски град“ и други. Общата индикативна стойност е 27 900 826 лв. Срокът за изпълнение е до 31 декември 2019 г. Критерият за избор е икономически най-изгодна оферта, която е съставена от качество на техническите предложения – 55 т., предложена цена – 45 т. Оферти се подават до 22 февруари т.г.