Новини

ВСС отложи обсъждането на Евродоклада заради липса на кворум

Точно 24 часа след официалното оповестяване на Евродоклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, кадровиците от Висшия съдебен съвет отложиха обсъждането му. Липсата на кворум бе причината, която те изтъкнаха, взимайки решение умерено-критичният доклад, който отчита ниско общестено доверие към съсдебната власт, да бъде обсъден на 3-ти февруарии, следващата сряда. Това ще стане на извънредно заседание от 14.00 часа. Решението си кадровиците взеха повече от шест часа след началото на днешното редовното заседание на ВСС, след поредната си почивка, последвана от кратка дискусия. „Заради служебни задължения част от членоветена съвета в момента не присъстват“, каза председателят на Етичната комисия към ВСС Ясен Тодоров. Според него липсата на много от членовете на кадровия орган ще лиши евентуалното решение от адекватност. „Предлагам да разгледаме по възможно най-бързия начин. Ако не днес, в понеделник.“, обяви Калин Калпакчиев. Въпреки възможността, което неговото предложение даваше, то не бе взето под въпрос. Трябва да обсъдим какво да правим с доклада, още повече, че медиите долу чакат, бе едно от бързоизказаните мнения. Бившият представляващ ВСС Соня Найденова изтъкна, че трябва да бъде разгледана точката, свързана с обявяването на назначенията на съдии за младши съдии и прокурори. „Дължим ясен отговор – колокото по-бързо обсъдим констатациите и ги приемем, толкова ще спестим и на себе си като орган възможността да се спекулира с нашето мълчание“, каза Камен Иванов. „Ние и като институция дължим активно обсъждане по темите, които са записани в доклада. Не трябва да го обсъдим заради кризисен ПИАР, а защото го дължим на самите себе си“, допълни той. Членове на ВСС изтъкнаха и факта, че министърът на правосъдието и председателите на ВКС и ВАС отсъстват. В оповестения в сряда умерено-критичен доклад на ЕК основна бе констатацията, че общественото доверие към съдебната власт продължава да е ниско. В доклада бе отчетено и, че липсват ясни критерии за начначение в съдебната система. В частта си за реформа на съдебната система докладът посочва, че моделът на българския Висш съдебен съвет, в който голяма част от членовете са политически назначени, „поражда особено безспокойство по отношение на независимостта на съдебната власт и на възможността за оказване на натиск върху съдиите”. В часта „Корупция” еврокомисарите напомниха, че България редовно се нарежда сред държавите в ЕС с най-засилено усещане за корупция.Освен това България трябва да „предостави на Агенцията по обществени поръчки правомощия и организационен капацитет за извършване на задълбочени и основани на оценка на риска проверки на процедурите за възлагане на обществени поръчки“.