Новини

Енергетиката бе във фокуса на вниманието по време на петнадесетото заседание на българо-руската междуправителствена комисия

Диалогът в енергийната област между България и Русия бе активизиран през последната година. Двете страни работят съвместно по редица проекти от взаимен интерес в енергетиката, а задълбочаването на техните контакти продължава. Фактор за това е и проведената в София Петнадесета сесия на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, по време на която енергийните теми бяха във фокуса на вниманието. Сесията се провежда след петгодишно прекъсване под председателството на министрите на енергетиката и на икономиката Теменужка Петкова и Божидар Лукарски от българска страна и първия заместник-министър на правосъдието на Руската федерация Сергей Герасимов – от руска. Според единодушната оценка на участниците във форума, това е пример за задълбочаващите се взаимноизгодни контакти между двете държави. Концепцията на българското правителство за изграждане на газоразпределителен център на територията на страната бе една от основните дискутирани теми в рамките на работната група „Енергетика“ към комисията. „През ноември миналата година проектът за газов хъб бе включен сред проектите от общ интерес на ЕС и за нас това е доказателство за важността му не само за България, но и за целия регион на Югоизточна Европа“, каза по време на дискусиите министър Петкова. По нейните думи, България разглежда Русия като един от възможните източници на газови доставки за бъдещия разпределителен център. „България и Русия потвърдиха заинтересоваността си от този проект. Ние бяхме информирани, че българската страна работи активно съвместно с Европейската комисия за получаване на необходимите документи по проекта. Когато това се случи, ще продължим диалога“, каза по този повод Сергей Герасимов. По време на дискусиите в рамките на междуправителствената комисия бе дискутиран и статутът на проекта „Южен поток“. Двете страни обсъдиха възможността за намаляване на разходите в проектната компания „Южен поток България“. По време на междуправителствената комисия АЕЦ „Козлодуй“ подписа с консорциум между „Русатом сървис“ и „Риск инженеринг“ договор, свързан с продължаване срока на експлоатация на шести блок на ядрената ни централа до 60 години. Контрактът предвижда анализ, разчети и количествени оценки на остатъчния ресурс на конструкциите, системите и компонентите на блока. Това е допълнителен израз на добрите традиционни контакти между двете страни в ядрената енергетика, където Русия е основен партньор на България. По думите на министър Петкова, взаимноизгодното сътрудничество с Русия е от решаващо значение за спазване на всички срокове, предвидени в програмите за удължаване живота на пети и шести блок на АЕЦ „Козлодуй“. В областта на електроенергетиката двете страни обмениха информация за предстоящите стъпки по модернизация на електропреносната мрежа на страната. Руски компании са заинтересовани да участват в предстоящите търгове за това, стана ясно по време на заседанието.