Наука

Доц. д-р инж. Милена Кичекова: Развиваме креативното мислене на новото поколение строителни инженери и архитекти

Георги Сотиров Доц. Кичекова, да започнем с това, че вашият ВУЗ все по-активно се намесва на пазара на строителния бизнес с добре подготвени кадри. В този смисъл разкажете за новите магистърски програми, които разработвате? В последните години недостигът на добре подготвени кадри е сред основните проблеми в строителния бранш. Затова за нас е важно да реагираме адекватно на потребностите на бизнеса, да бъдем гъвкави и да предлагаме обучение, от което действително има нужда. Това, което прави впечатление, е засиленият интерес на младите хора към магистърската програма, която стартирахме миналата година - „Строителен инженеринг”, и която е без аналог в другите висши училища в страната. През тази учебна година създадохме отново уникална за България магистърска програма „Противопожарен инженеринг“ за студенти от различни области, които ще учат в мултидисциплинарни екипи. Завършилите програмата са квалифицирани да създават нови устойчиви решения и стратегии в областта на противопожарната защита на сгради и инфраструктура, на управлението на извънредни ситуации. Да решават разнообразни аналитични проблеми в сферата на противопожарната защита в индустриална среда и др. с цел подобряване на равнището на ефективната превенция. Обучението се провежда в съвременна и добре оборудвана материално-техническа база. Широко се използват разнообразни уеббазирани образователни ресурси, като мултимедийни презентации, електронно обучение с база от електронни учебници и др. Педагогическият подход се основава на интегрирането на преподаването и изследователската дейност, смесеното обучение и силната връзка с практическите резултати. Нашата амбиция е, че стартирането на новата магистърска програма ще ни постави отново в челните редици на иновациите в тази развиваща се напоследък област – противопожарната защита. Вие сте ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения". Каква е личната Ви мотивация да работите в една предимно мъжка територия? За мен подготовката на строителни инженери е кауза, защото в тази професия грешките не се заплащат с пари, а с човешки живот. Предизвикателството е, че в България професията на строителя е сред изконните ни ценности. Няма българин, който да не е чувал за Кольо Фичето, превърнал се в икона на българското строително и архитектурно майсторство. Често споделям, че ние градим новото поколение български строители с респект към традициите. Добрият прием на студенти в „Черноризец Храбър” се дължи и на това, че работите активно с учениците от професионалните строителни гимназии. Как го постигате? Един от най-големите ни успехи в тази посока е състезанието Varna Spaghetti Engineering. Третото поредно издание на състезанието доказа, че това е най-успешният формат за провокиране на нестандартното мислене и въображение на младите хора, за сближаване и приемственост между образование и бизнес. То стимулира развиването на креативно мислене на новото поколение строителни инженери и архитекти. Като организатор и домакин на това изключително със своя новаторски дух състезание катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на Варненския свободен университет успя отново да събере на едно място и да обедини усилията на ученици, студенти и професионалисти за създаването на уникални строителни конструкции от спагети. Именно затова е важно да работим с учениците, като провокираме тяхната креативност и едновременно развиваме интереса им към строителството и инженерните науки. Учениците усещат университетската атмосфера, работят заедно със студентите и преподавателите и така по-лесно правят своя информиран избор на висше училище и специалност. Амбициозна е и Вашата работа по отношение на международното сътрудничество. Нови идеи в това направление? Университетът има изградени трайни партньорства с висши училища по архитектура и строителство в Италия, Чехия, Германия, Русия, Турция и др., които продължаваме да развиваме. Освен студентската мобилност в рамките на програмата „Еразъм+" организираме студентски практики и стажове, уъркшопове и майсторски класове, които допълват обучението на нашите студенти и им гарантират успешна професионална реализация. Чуждоезиковото обучение също е нещо много важно в нашата работа, защото специалистите, които подготвяме, трябва да са компетентни и да следят онова, което се случва по света в област­та на строителството и новите технологии, европейските изисквания при проектирането на сгради и съоръжения. Обучението на чужд език ни дава възможност както да привличаме лектори от цял свят, така и чуждестранни студенти, които да се включат в програмите ни на английски и руски език. Вече имаме и голям брой чуждестранни студенти и докторанти. Демографският проблем и трудностите по набиране на новоприети студенти са факт. Известни сте с новаторските си идеи в това отношение. Споделете повече? Да, демографският проблем е факт, но това ни мотивира да сме сред най-добрите, за да привличаме младите хора, които завършват гимназия, и да им дадем добро образование. Програмите ни на чужд език са насочени към привличане на чуждестранни студенти, а посоката, в която полагаме сериозни усилия, е да дадем възможност на работещите хора да надградят уменията си. Нещо повече, от тази година стартира нашият нов проект, който е насочен към онези, които имат опит в областта на строителството и пожарната безопасност и които могат да сертифицират своите професионални умения и компетенции в знания и да съкратят значително срока и стойността на обучението си. Вече имаме около 50 студенти по този проект, които се обучават в специалности „Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението” .