Новини

Народните представители продължават с приемането на ЗОП

И днес народните представители продължават с приемането на новия Закон за обществените поръчки на второ четене в пленарна зала. По предложение на председателя на парламента Цецка Цачева те решиха, че във вторник ще има извънредно заседание, за да доприемат ЗОП. Вчера те стигнаха до приемане на реда за обжалване на търгове. По него могат да се атакуват възлагане на поръчка, включително чрез сключване на рамково споразумение, динамичната система за покупки или квалификационните системи. Може да се обжалва и сключване на рамково споразумение, създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи, или конкурсен проект. По този ред не подлежат решенията за определяне на изпълнител чрез вътрешен конкурсен избор, когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение, е по-ниска или равна на стойността по чл. 20, ал. 3, или решения за откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции. Очаквайте подробности на сайта на в. "Строител".