Новини

Преглед на печата

Преглед на медиите – 29 януари 2016г./петък Съдържание: 1. КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2 СТРОИТЕЛ - СТР. 6; 7 - ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА: ПРОДЪЛЖАВАМЕ С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРОЕКТИ НА СОФИЯ 2 СТРОИТЕЛ - СТР. 26 - „ПЪТРЕМОНТ" ООД 6 СТРОИТЕЛ - СТР. 26 - ИНЖ. ЛЮБОМИР СТОЙЧЕВ, УПРАВИТЕЛ НА „ПЪТРЕМОНТ" ООД: СТРОИТЕЛСТВОТО Е ТРАДИЦИЯ В НАШАТА ФАМИЛИЯ 7 СТРОИТЕЛ - СТР. 28 - ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ЛЮБЧО ВЕНКОВ, РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА ПО ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕТАЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА НДК: СПРАВИХМЕ СЕ ДОСТОЙНО ВЪПРЕКИ ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 9 2. СТРОИТЕЛСТВО 12 КАПИТАЛ DAILY - СТР. 4 - СОФИЯ ЩЕ ИЗПОЛЗВА 240 МЛН. ЛВ. СУБСИДИИ ЗА ТРАМВАИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 13 СТРОИТЕЛ - СТР. 4 - САНИРАНЕТО НА ГОЛЕМИТЕ ПАНЕЛНИ БЛОКОВЕ ОСТАВА ПРИОРИТЕТ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО 14 СТРОИТЕЛ - СТР. 4 - ОТКРИХА ОБНОВЕНА СГРАДА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 16 СТРОИТЕЛ - СТР. 16; 17 - КМЕТЪТ ДОНЧО ЗАХАРИЕВ:РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО ВОДНИЯ ЦИКЪЛ ЩЕ РЕФЛЕКТИРА ПОЛОЖИТЕЛНО И ВЪРХУ ТУРИЗМА 18 СТРОИТЕЛ - СТР. 27 - ДОЦ. Д-Р ИНЖ. МИЛЕНА КИЧЕКОВА, РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ" ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР": РАЗВИВАМЕ КРЕАТИВНОТО МИСЛЕНЕ НА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ И АРХИТЕКТИ 24 СТРОИТЕЛ - СТР. 29 - БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СПАСИЛА СГРАДАТА НА ВАРНЕНСКИЯ ТЕАТЪР 28 ПОЛИТИКА - СТР. 26 - 156 БЛОКА СА САНИРАНИ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 - 2013 Г. 30 СП. CIO - СТР. 24; 25; 26 - ЦИФРОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ -ПРИОРИТЕТ В СТРАТЕГИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ 31 СП. CIO - СТР. 20; 21; 22; 23 - КОНСОЛИДИРАНЕТО НА РЕСУРСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИТ ИНФРАСТРУКТУРА -ВЪВ ФОКУС ЗА ИА ЕСМИС 38 БИТИВИ - ИНТЕРВЮ С ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ /РЕЗЮМЕ/ 47