Новини

Според данните към момента България ще завърши първия си програмен период по оперативните програми с изплатени 7,6 млрд. евро

Росица Георгиева Според данните към момента България ще завърши първия си програмен период по оперативните програми с изплатени 7,6 млрд.евро. Това каза зам. министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за критики от Европейската сметна палата по отношение на усвояването на европейски средства през първия програмен период. Министърът обясни, че за 2014 година е констатирано забавяне по отношение на т.нар. финансови инструменти. „Всички слабости, които са констатирани от Европейската сметна палата и националната такава, са били на вниманието ни. Ние сме работили с бюджет над 7 млрд. евро”, каза още Дончев. Той обясни, че има два начина, по които се определя процентът на изплатените средства. „Според единия начин на изчисление ние сме изплатили 98% плащания, 96% са изплатените средства, според другия тип на изчисление”, подчерта министърът.  Той каза, че през стария програмен период в България има одобрени  12 хил. проекта, т.е. има 12 хил. различни бенефи;циенти- фирми, общини, неправителствени организации. „Нормално е да има грешки. Работата ни е в тази посока- да бъдат откривани и отстранени допуснатите грешки”, каза още Дончев.