Новини

ЕК представи обновеното предложение за Международния инструмент за обществени поръчки

ЕК представи обновеното предложение за Международния инструмент за обществени поръчки, чрез който се насърчава участието на европейските фирми на пазарите на търгове в целия свят. „Твърдо вярвам, че  отворената международна търговия трябва да включва и обществените поръчки. Откритостта е добре за бизнеса, за потребителите и води до ефективно използване на парите на данъкоплатците. Тя също така помага в борбата срещу корупцията“, заяви при представяне на преработения вариант на документа Сесилия Малстрьом, комисар по търговията. „Това ново предложение ще ни даде средствата да покажем, че ние сме сме ангажирани с отварянето на пазарите на търгове в световен мащаб“, допълни тя. „Държавните поръчки в целия свят представляват един огромен пазар. Искаме дружествата от ЕС, за да могат да се включат в този пазар, както тези извън Съюза участват на нашия. Това, което правим днес, ще помогне на нашите предприятия да са конкуретни на чуждите“, подчерта Елжбета Бенковска, комисар по вътрешния пазар, промишленост, предприемачество и МСП и допълни, че ЕС е отворена икономика. „Много от основните търговски партньори на ЕС прилага ограничителни практики, които дискриминират дружествата от ЕС“, обясни тя. След като бъде приет от Съвета, новият инструмент ще позволи на Комисията да инициира разследвания в случаи на предполагаема дискриминация на фирми от ЕС на пазарите на обществени поръчки.