Новини

Емил Радев, ГЕРБ/ЕНП: Електронната регистрация на дружества в ЕС е много полезна за малките предприятия

В остър дебат по темата относно предложението за директива на Европейския парламент за едноличните дружества с ограничена отговорност, който се проведе в правната комисия на Европейския парламент късно снощи, българският евродепутат от ГЕРБ Емил Радев защити възможността, която се дава на малкия бизнес да създава такова дружество изцяло онлайн. Това съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. "В 16 от държавите-членки съществува електронна регистрация на дружества и в нито една от тях не се наблюдават някакви особени проблеми. В моята страна България, електронното регистриране на дружества се прилага вече от няколко години и то работи много добре", заяви Емил Радев. Той обори твърденията, че това ще повиши риска от данъчни измами и пране на пари. "Законодателствата на държавите членки разполагат с достатъчно мерки да се борят с дружествата пощенски кутии и този проект по никакъв начин няма да влоши ситуацията". С предложението за директива се въвежда опростена процедура за онлайн учредяване на новата дружествена форма, осигурена е максимална свобода във вътрешните отношения и изискване за минимален капитал от 1 евро. Това предполага засилен интерес от страна на бъдещите учредители и може да бъде предпоставка за насърчаване на икономическата активност в средите на малкия бизнес. Предложението на Европейския парламент съдържа конкретни решения, които благоприятстват учредяването на трансгранични дружества, като същевременно се запазват необходимите правни гаранции. Освен това в текста се предвижда достатъчно високо равнище на хармонизиране, за да може директивата да улесни живота на гражданите и дейността на предприятията, опростява правната рамка и намалява регулаторната тежест в рамките на единния пазар. Правната комисия на Европейския парламент предлага електронното регистриране на европейските еднолични дружества с капитал от 1 евро да се прилага само за микро и малки предприятия, които имат ясна трансгранична дейност. По този начин се цели улесняване на бизнеса и трансграничната търговия и се избягват злоупотреби на големи трансгранични компании за укриване на данъци и пране на пари. Дава се възможност физически и юридически лица да могат да регистрират такива дружества. Предвиждат се достатъчно мерки, които да гарантират сигурността при регистрацията онлайн, като при съмнения за измама, е възможно учредителят да се яви лично пред компетентния орган. Предвидени са и мерки за гарантиране на задълженията към кредиторите.