Новини

По Кохезионната политика до 2020 г. ще се инвестират 15 млрд. евро в градовете в ЕС

По Кохезионната политика 2014 – 2020 г. ще се инвестират 15 млрд. евро в градските райони на ЕС.  Това стана ясно при представяне на петото проучване на Евробарометър относно „Възприемането на качеството на живот в европейските градове“, изготвено от Европейската комисия. Изследването е проведено в общо 79 европейски града от всички държави-членки на ЕС, както и Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция. Повече от 40 хил. души бяха интервюирани по редица проблеми на градската среда. Целта на проучването е да могат да се сравнят градовете по 30 критерия, насоени към социални, икономически, културни и екологични проблеми. Изследването се фокусира изключително върху качеството на живот, който показва как хората са доволни с различни аспекти на градовете, като например възможностите за работа, наличие на чужденци, обществения транспорт и замърсяването на населените места. Според основните заключения на доклада, европейците са много доволни от градовете, в които живеят. Някои данни показват положителна тенденция в сравнение с преходните години, например в Будапеща и Краков, където одобрението за градския транспорт се е увеличило с 20%, спрямо 2012 г. Проучването показва, че хората смятат, че здравните услуги, безработица и образование са трите най-важни въпроса за техния град. В проучването от българска страна участват София и Бургас.