Новини

Утвърден е списъкът с професиите, за които могат да се наемат чужденци при облекчена процедура

В него липсат професии касаещи строителния сектор

Mинистърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин официално утвърди списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика. Така работодатели, които искат да наемат специалисти от чужбина за длъжности, които попадат в него, могат да направят това при облекчена процедура. В документа липсват професии, които касаят строителния бранш, въпреки че секторът е изправен пред сериозен проблем с липсата на висококвалифицирани кадри. В него попадат основно професии от ИТ сектора - софтуерни разработчици, системни анализатори, приложни програмисти, проектанти и администратори на бази данни.