Новини

АИКБ, АКАБ, БССИТ: В България действа картелно споразумение за цените на горивата

С призив да ускори процедурата по подготвяне на секторен анализ на пазара на горивата и да се произнесе бързо и ясно по въпроса за евентуалното съществуване на картелно споразумение за цените на горивата в България се обръщат председателите на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България и Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта към председателя на Комисията за защита на конкуренцията П. Николов. КЗК започна секторен анализ на пазара на горива на 30 юни 2015 година. В Република България действа картелно споразумение за цените на горивата. Основание за подобно твърдение според подписалите обръщението организации дават следните факти: От една страна, България е между страните с най-скъпи горива преди облагане с данъци, такси и акцизи. Става дума за стойности като 0,465 евро за литър бензин и 0,473 евро за литър дизел. Наблюденията сочат, че по-високи цени имат само Испания, Дания и Малта за бензина и Ирландия, Португалия, Чехия, Дания и Малта, що се отнася до дизела. (Прилагаме пълна справка за цените на безоловния бензин и дизела в страните от ЕС по компоненти). Задължително е да се подчертае, че този факт се наблюдава при положение, че в България са налице най-ниските производствени разходи при сравнение със страните от ЕС и че суровините се закупуват при борсови цени, еднакви за всички. От друга страна, България е страната с най-малък марж, възлизащ на 0,18 на сто, между най-ниска и най-висока цена на горивата (бензин, дизел и пропан - бутан) сред повече от 100 държави. За сравнение - в Европа страната с най-голям марж е Гърция с 3,46 процента, а във Франция, Белгия, Португалия, Естония, Финландия и Швейцария маржът е 2,5 на сто. Написаното до тук се основава на цените на бензина за периода 19.01.2015 г. - 25.01.2016 г. Минималният размер е 1,04 USD на 25.01.2016 г., а максималната цена е 1,14 USD на 19.10.2015 г. Респективно за дизела минималната цена е 1,01 USD на 25.01.2016 г., а максималната цена е 1,15 USD на 19.10.2015 г. Тези два факта, разглеждани кумулативно, навеждат на много сериозни и основателни подозрения, че пазарът на горивата в България е картелиран и това се отразява по най-неблагоприятен начин на националната икономика и на жизненото равнище в страната. Във връзка с това, трите организации се обръщат към председателя на КЗК с настоятелно искане да ускори процедурата по изготвяне на секторния анализ, която трябва ясно да отговори на въпроса за съществуването на картел на пазара на горива в Република България. Защитата на конкуренцията и запазването на конкурентната среда са първостепенни държавни функции. Ние обаче сме принудени със съжаление да констатираме, че дългогодишният досегашен негативен опит сочи, че КЗК не е на нивото, на което би трябвало да бъде една истинска независима институция, защитаваща конкуренцията. Затова си позволяваме да Ви напомним за огромната отговорност, която Вие и ръководената от Вас институция носите пред обществото и националната икономика и Ви призоваваме към обективност и отговорно поведение. Обръщението е подписано от председателя на УС на АИКБ Васил Велев, председателя на УС на АКАБ Красимир Георгиев и председателя на УС на БССИТ Петър Захариев.

Cross.bg