Новини

Утре депутатите продължават с приемането на новия ЗОП

Утре народните представители продължават с приемането на новия Закон за обществените поръчки на второ четене в пленарна зала. Това ще стане на извънредно заседание на Народното събрание от 11.00 ч. През изминалата седмица те одобриха председателят на Комисията за защита на конкуренцията да може да разпределя производствата по Закона за обществените поръчки и ще определя служителите за проучване на жалбите. С текстовете се регламентира, че председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство с разпореждане в 3-дневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередностите по нея. Едновременно с това той ще определя член на Комисията, който да наблюдава проучването и при необходимост да дава указания. За образуваното производство ще се уведомява възложителят, решиха народните представители. След образуване на производството председателят на Комисията за защита на конкуренцията със заповед ще определя служители от администрацията на комисията за извършване на проучване по жалбата. Очаквайте актуална информация на сайта на в. "Строител".