Новини

ВСС обяви конкрус за 30 младши прокурори и 18 младши съдии

Висшият съдебен съвет обяви конкруси за 30 младши прокурори и 18 младши съдии, които ще бъдат проведени през месец април. Най-много са обявените места за Софийската районна прокуратура и Софийския градски съд. Конкурсът за младшите прокурори, подобно и на този за младши съдии, ще бъде проведен на два етапа – писмено и устно препитване, информира кадровият орган. Писменият изпит за младшите прокурори ще бъде проведен на 16 април от 9 ч. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”. Устният изпит ще бъде по график и на места, определени от конкурсната комисия. Най-много обявени свободни длъжности има в Софийската районна прокуратура – 11 и в Пловдив – 3. По 2 свободни места има в районните прокуратури в Плевен, Варна и Стара Загора, а по една вакантна длъжност има в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Ихтиман, Кюстендил, Несебър, Пазарджик, Русе, Сандански и Сливен. За кандидат-младши съдиите писменият изпит ще бъде на 9 април от 9 ч. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски”, а устният изпит по – график и на места, определени от конкурсната комисия. За Софийския градски съд са обявени най-много свободни длъжности – 9. В Окръжен Варна свободните места са 3, а в ОС Бургас и ОС Пловдив – по 2. В ОС Благоевград и ОС Хасково свободните длъжности са по една.