Новини

Централизират издаването на документи

МВР ще гарантира пълна публичност и прозрачност на процедурата по преминаване към централизирана система за персонализиране на български лични документи. Мотивите за промяната са възможността за прилагане на всички мерки за сигурност и надеждност, както и редуциране на средствата за производство. На пресконференция във вътрешното ведомство заместник министър Ципов  представи детайлна информация за стартиралата процедура обществена поръчка за изграждане, поддръжка и експлоатация на централизирана система за персонализиране на български лични документи. Целта на МВР е да гарантира пълна публичност и прозрачност с оглед на голямото й обществено значение, да информира българските граждани за предстоящите промени по отношение на българските лични документи през следващите няколко години, както и за предприетите от МВР стъпки по отношение на организацията. С решение на Министерския съвет от края на ноември м.г. бе одобрено преминаването към централизирана система за персонализация, припомни заместник-министър Ципов. Основните аргументи са възможността за прилагане на всички мерки за сигурност и надеждност в съответствие с изискванията на Международната организация на гражданската авиация (ICAO) и на актове на ЕС, както и редуциране на средствата за самото производство. При личните карти е одобрено въвеждането на електронен носител, който ще съдържа биометрични данни /досега такъв имаше в паспорта и разрешението за пребиваване на чужденци/. Това ще даде възможност с личната карта да се преминава през т.нар. електронни гейтове на всички летища в държавите - членки на ЕС. Предвидена е и опция в електронния носител да бъде вградена електронна идентификация и чрез създадената електронна идентичност гражданите да ползват електронни услуги от държавата. Заместник - вътрешният министър подчерта стремежа да се запази единичната цена на съответния документ – лична карта, свидетелство за управление на МПС и паспорт. По места гражданите ще могат да подават заявления и да получават готовите си документи. Те ще бъдат транспортирани до съответната ОДМВР или РУ със специализиран транспорт. Така гражданите ще получават цялостна услуга. Очакванията са централизирана система за персонализиране да започне да функционира в края на 2017 или началото на 2018 година. Няма да се въвежда изискване хората да подменят все още валидни документи. Прогнозна стойност на обществената поръчка е 480 млн. лева без ДДС. Предвижда договорът да бъде сключен за 11 г. и 2 месеца, за да има възможност оборудването да бъде използвано изцяло в рамките на 10 години, каквато е и валидността на личните документи. Ще има преходен период, той ще включва доставка на специално оборудване. Прогнозната стойност за доставката му, включително и изграждането на специална сграда /в момента персонализацията се извършва на 30 места на територията на цялата страна/ е не повече от 20-22 %. Сумата е осигурена от със средствата, които постъпват в държавния бюджет от таксите. Средствата за централната система за електронна идентификация, която се явява част от обществената поръчка и е включена в общата прогнозна стойност, ще бъдат осигурени по Оперативна програма „Добро управление“ и Европейски фонд „Вътрешна сигурност“. Заместник - министър Красимир Ципов добави, че се предвижда втората половина на т.г. да бъде въведено електронно подаване на заявления за издаване на лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС. В момента се разработва предоставянето на такъв вид услуга.