Новини

Ненчев освободи директора на „Интендантско обслужване“ ЕАД

Министърът на отбраната Николай Ненчев, в качеството си на управляващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Интендантско обслужване“ ЕАД, подписа днес, 1 февруари, протокол за освобождаване на Ганчо Караджов като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на търговското дружество, съобщиха от Министерство на отбраната. Сред мотивите за освобождаването на досегашния изпълнителен директор на „Интендантско обслужване“ ЕАД лошото финансово състояние и управление на дружеството. Въпреки рамковото споразумение и три сключени договора с Министерството на отбраната през 2015 г. за над 5 640 000 лева, дружеството ще приключи годината със задължения в размер на 3 155 000 лв. Едва 3,3% от приходите на дружеството са по договори с външни контрагенти, което не отговаря на очакванията за активизиране на дружеството на пазара. Не са изпълнени икономическите показатели по Бизнес програмата за 2015 г. като по показател „счетоводна печалба“ дружеството очаква загуби в размер на 248 000 лева, което води до отрицателна рентабилност на приходите.