Новини

Днес ЕП ще дискутират ситуацията с бежанците, нови данъчни правила и борбата с недекларирания труд

Днес ще бъдат повдигнати въпроси относно 3 млрд. евро финансиране от ЕС и националните бюджети за предложения механизъм в ползва на сирийските бежанци в Турция в Европейския парламент. Сред темите, които може да бъдат засегнати, е откъде ще дойде частта на ЕС, колко са обещали до момента отделните държави членки и как може да се гарантира, че парите действително ще отидат за нуждите на бежанците. Механизмът за Турция в полза на бежанците, стартиран от Европейската комисия на 24 ноември 2015 г., е координационен механизъм, предназначен да помогне на Турция да се справи с последиците от бежанския поток. Финансирането трябва да бъде съставено от 500 млн. евро от бюджета на ЕС и 2.5 млн. евро от държавите членки. Очаква се също така евродепутатите да поискат от Комисията да потвърди това разпределение. Делегации от комисиите за бюджетите и граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще посетят Турция от 8 до 11 февруари, за да се запознаят на място с положението на бежанците, включително тези, които не живеят в лагери. Евродепутатите ще се опитат да дадат оценка на сътрудничеството между Турция и ЕС в контекста на миграционната криза. Те ще бъдат предвиждани от Жан Артюи (АЛДЕ, Франция), председател на комисията по бюджети, и Силви Гийом (С&Д, Франция), член на комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Предвидено е в Анкара да се срещнат с министри, отговорни за въпроси, свързани с миграцията, както и с представители на турския парламент и гражданското общество. След скорошните нападения срещу жени в Кьолн и другаде в ЕС евродепутатите ще дебатират въпроса за сексуалния тормоз и насилието срещу жени на обществени места. В дебата, който ще се състои днес, те ще попитат Комисията и Съвета за стъпките, които те смятат да предприемат, за да предотвратят половото насилие срещу жени в ЕС. Днес също комисарят по данъчно облагане Пиер Московиси ще представи последните предложения на ЕК относно корпоративното данъчно облагане. Те включват проект за директива на Съвета за борба с намаляването на данъчната основа и прехвърляне на печалби, което е последица от плана за действие на ОИСР за корпоративното данъчно облагане. По време на парламентарното изслушване на 12 януари господин Московиси обеща на евродепутатите амбициозен пакет против укриването на данъци до края на месеца. В същото време той предупреди евродепутатите от специалната комисия по данъчни сделки, че Съветът на министрите може да срещне трудности при постигането на споразумение за наистина амбициозни мерки. Решенията в областта на данъчното облагане се вземат с единодушие и някои държави членки оказват съпротива. Парламентът представи своите препоръки в резолюция, изготвена от Анелизе Додс (С&Д, Великобритания) и Лудек Нидермайер (ЕНП, Чехия), която беше приета на 16 декември миналата година. Днес ще се дебатира и гласува план за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството в борбата с недекларирания труд. Платформата би подпомогнала обмена на информация и засилила сътрудничеството между министерствата на труда, синдикатите и организациите на работодателите на държавите членки на ЕС при решаването на един проблем, който изкривява пазара на труда.