Новини

Решенията по оспорените от кредитори вземания към КТБ АД (н) са готови и до 9 февруари 2016 г. (включително) могат да бъдат получени в ЦУ на КТБ АД (н)

KTB Синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н) взеха решения по всяко от 534-те оспорени от кредиторите вземания към КТБ АД (н) в посочения от чл.66, ал.4 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) срок и на 27 януари 2016 г. съобщението за това беше заявено за обявяване в Търговския регистър (ТР) и публикувано днес, уведомиха с писмо до медиите от отдел "Публични комуникации" в банката. Съгласно изискванията на чл.66, ал.5 от ЗБН до 9 февруари 2016 г. (включително) тече 7-дневния срок, в който всяко лице, направило възражение пред синдиците на КТБ АД (н) срещу прието или неприето вземане в съставения първоначален списък на приетите вземания, може да получи решението в Централно управление на КТБ АД (н) – гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №10. При несъгласие с постановените от синдиците на КТБ АД (н) решения, те могат да бъдат оспорени пред съда по несъстоятелността, в случая Софийски градски съд, по ред, регламентиран в чл.66, ал.6 от ЗБН. Срокът за това е до 16 февруари 2016 г. (включително). Подробно описание на стъпките за достигане до мястото в ТР, където ще бъде публикувана актуална информация за КТБ АД (н), можете да намерите на интернет страницата на КТБ АД (н): www.corpbank.bg, в раздел „Въпроси и отговори”. За бърз достъп – натиснете тук.