Новини

Депутатите продължават с окончателното приемане на ЗОП

Народните представители продължават с приемането на новия Закон за обществените поръчки на второ четене в пленарна зала на извънредно заседание на парламента. В началото на деня те не успяха да съберат кворум, тъй като в залата имаше само 111 депутата. При втория опит в 11. 15 ч. се събраха 135 народни представители, което е над необходимата бройка от 121.  В залата присъства и вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. През изминалата седмица те одобриха председателят на Комисията за защита на конкуренцията да може да разпределя производствата по Закона за обществените поръчки и ще определя служителите за проучване на жалбите. С текстовете се регламентира, че председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство с разпореждане в 3-дневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередностите по нея. Едновременно с това той ще определя член на Комисията, който да наблюдава проучването и при необходимост да дава указания. За образуваното производство ще се уведомява възложителят, решиха народните представители. След образуване на производството председателят на Комисията за защита на конкуренцията със заповед ще определя служители от администрацията на комисията за извършване на проучване по жалбата. Очаквайте актуална информация на сайта в. "Строител".