Новини

Български технологии ще бъдат показани на изложба в Хановер

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира българското национално участие в специализираната международна изложба за индустриални технологии и оборудване HANNOVER MESSE 2016, която ще се проведе в периода 25-29.04.2016, Хановер, Германия, съобщиха от ведомството. Националният щанд ще бъде площ от 150 кв. м. Агенцията ще финансира частично участието на български фирми на HANNOVERMESSE 2016, в рамките на оборудван национален щанд, като поема 80% от следните разходи на всяка фирма участник: - изложбена площ; - цялостно изграждане на конструкцията на националния щанд, национална идентификация и/или склад и складово оборудване; - регистрационни и/или медийни такси; - едно работно място (маса, столове, подово покритие, осветление, надпис с името на фирмата) - консумативи (ток, почистване, вода и/или др.). Фирмите участници в изложбата следва да поемат всички други разходи като: - възстановяване към ИАНМСП на 20 % от платената сума от ИАНМСП за направените разходи за националния щанд; - заявеното допълнително оборудване; - транспортирането и обработката на мостри; - разходите по командироването и пребиваването на представител/и от фирмата (пътни, дневни и квартирни) се заплащат от фирмата изложител и др.; - застраховка на представителите на предприятието и експонатите. Крайният срок за кандидатстване е 12 февруари 2016 г. HANNOVER MESSE 2016 е най-голямaтa международна изложба в света за индустриални технологии, която се провежда ежегодно от 1947 г. На изданието през 2015 г. участие са взели 6 484 изложители от 69 страни на обща изложбена площ от 398 400 кв.м., като посетителите са били над 216 646 от цял свят. Основните представени групи стоки в изложбата са: металообратване и машиностроене, компоненти и резервни части за машини, индустриална автоматизация, енергия, мобилни и дигитални технологии, снабдяване и оборудване, индустриални екологични технологии, вятърна енергия, технологии за обработка на повърхности и др.