Новини

Вицепремиерът Томислав Дончев: Предстои да се изготви правилник за прилагането на ЗОП

  „Защо решихте точно върху ЗОП да проведете голямата битката с корупцията? Объркали сте битката и тактиката, и противка. Имам изключително разнообразен опит с търговете – и като кандидат, възложител, проверител, имам опит с усъвършенстването на цялата конкролна система“, заяви Томислав Дончев, вицепремиер по европейските фондове и икономическата политика, в пленарната зала.  „Като цяло проблемът с търговете е не е законът, а неговото не прилагане. След като приемете ЗОП, в последствие ще се изготви и правилник. Не очаквайте отговорите на детайлни въпроси в закона, защото ЗОП е рамков. Корупцията се бори с работещи институции“, подчерта той. „Винаги съм привествал острия дебат в зала, но нека да е с аргументи. Директивите били транспонирани директно и не било задължително. Това е несериозно. Обществените поръчки са свързвани с общностните политики. Всяка фирма има правото да кандидатства в целия ЕС, затова трябва да има еднакви правила, затова именно поради тази причина директивите са задължителни“, добави Дончев. „Друг коментар бил, че чиновници си писали законът. Той се писа 6 месеца. Получихме над 600 предложения от – министерства, общини, професионални камари. След толкова гледания в комисии ми е трудно да избера тази емоционална истерия сега накрая“, каза вицепремиерът. По думите му до момента възложителите са правили пазарни проучвания, но не регулирано. Стигало се е до там, че външните експерти са правили тръжни документация. „Ние сега регламентираме процеса, затова не е корупционна практика“, заяви той. От 11 хил. обществени поръчки през 2015 г. само 7 са възложени по-ускорени процедури. „Отстраняването на предпоставки за недопускане на процедурата не е предпоставка за корупция“, поясни Дончев.