Новини

КЗК ще се произнася по жалба в едномесечен срок

Комисията за защита на конкуренцията ще се произнася по жалба в едномесечен срок за търгове по чл. 20 ал. 1, а в останалите случаи в 15-дневен срок. Това решиха народните представители при второто гледане на Закона за обществените поръчки в пленарна зала. Те приеха, че КЗК прекратява производствата при установяване на недопустимост на жалбите, ако жалбоподателят- физическо лице е починал, или юридическото лице е прекратено, при оттегляне на жалбата. За всички неуредени въпроси относно процедурата по обжалване пред КЗК се прилага редът за обжалване на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс. Очаквайте актуална информация на електронната страницата на в. "Строител".