Новини

1,2 млрд. лв. за общините през 2016г. в областта на околната среда

_MG_9932 През 2016 г. общините могат да разчитат на близо 1,2 млрд. лв. за реализацията на екологични проекти чрез финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд, съобщи на пресконференция министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Най-големият финансов ресурс – от около 1 млрд. лв., е по новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 402,6 млн. лв. от този бюджет е във водния сектор за реализацията на т. нар. ранни проекти. Това са проектите на Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен (Долна Митрополия) за изграждане на ВиК инфраструктура, от които вече чакаме предложения, каза Василева. Обявена е и процедурата за т. нар. фазирани проекти за ВиК инфраструктура в 8 общини - Банско, Видин, Враца, Златни пясъци, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол. Бюджетът е в размер на 234 млн. лв. Вече са извършени анализи на дейностите и се надявам скоро да пристъпим към подписване на договори, съобщи министърът. През тази година на разположение на местните власти в сектор „Води“ ще бъдат още 121,5 млн. лв. Средствата ще се предоставят на 5 общини. Ще се финансира и Столичната община, за да разработи регионалното си прединвестиционно проучване. В сектор „Отпадъци“ е открита процедурата за изграждане на компостиращи инсталации с бюджет 98 млн. лв., а през третото тримесечие на годината предстои да бъде обявена още една - за изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци на стойност 101 млн. лв. На разположение на месните власти в областта на биоразнообразието и „Натура 2000“ ще са близо 58 млн. лв. Общините ще могат да кандидатстват и за превенция и управление на риска от наводнения за изграждане на хидротехнически съоръжения, защитна инфраструктура и други. Бюджетът, който ще се предостави за тези цели, е в размер на 20 млн. лв.Процедурата ще бъде обявена през първото тримесечие на 2016 г. С пари по ОПОС 2014-2020г. ще се реализират и проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух на обща стойност 111 млн. лв. Бенефициенти по нея могат да са общините с влошено качество на атмосферния въздух. През 2016г. местните власти могат да използват и други източници за финансиране. 14 млн. лв. от Националния доверителен екофонд са предвидени за реализацията на мерки за енергийна ефективност, а 1 млн. лв. ще бъде насочен към стимулиране използването на екологични превозни средства. В момента се изготвят критериите, по които държавната и общинската администрация ще може да кандидатства за купуване на електро- и хибридни автомобили. Предвижда се схемата да бъде обявена през март. Министерството разработва и пилотен проект за подпомагане на общините, които са получили за стопанисване минералните извори на своята територия. Очаква се схемата за финансиране да бъде разработена и обявена не по-късно от средата на годината. Искаме да дадем възможност на общините да развият този потенциал, защото имаме 220 находища с дебит от 4900 литра в секунда, а от този ресурс се използва едва 20%, отбеляза министър Василева. Общините ще могат да разчитат на финансиране и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. През 2016г.за изграждане на инфраструктура в областта на водния сектор, отпадъците и биоразнообразие са предвидени 61 млн. лв. Големи са възможностите и в кампанията „За чиста околна среда“, която се провежда над 15 години. До този момент чрез нея са реализирани 3440 проекта за над 22 млн. лв., каза министър Василева. През м.г. използваният финансов ресурс бе в размер на 3,5 млн. лв., от които 2,3 млн. лв. бяха предоставени на общини и кметства, а 1,2 млн. лв. на училища и детски градини. Бяха реализирани 477 проекта за озеленяване, изграждане на кътове за игра, спортни съоръжения и други.Същият финансов ресурс е предвиден и за тази година.От тях 2,3 млн. лв. ще бъдат за проекти на общини и кметства, а 1,2 млн. лв. за училища. Крайният срок за подаване на заявления от училищата, детските градини и обединените детски комплекси е 15 февруари, а за общините и кметствата – 26 февруари.