Новини

Народните представители приеха новия ЗОП

Народните представители след седем пленарни заседания, включително едно извънредно, приеха новия Закон за обществените поръчки. Той трябва да влезе в сила от 15 април 2016 г. Ще бъде изготвен правилник, който трябва да бъде приет от Министерския съвет в срок до 15 април 2016 г. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон правителството по предложение на министъра на труда и социалната политика определя с решение списък на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник. Очаквайте подробности.