Новини

Здравната система използва неефективно ресурсите си, показва предварителният вариант на Националната здравна карта

Petar Moskov Системата на българското здравеопазване не използва наличните си ресурси. Този проблем е сред основните, констатиран при създаването на Националната здравна карта, представена на журналисти във вторник от министъра на здравеопазването Петър Москов. Предвижда се документът да бъде публикуван официално за едномесечно обществено обсъждане в сряда. „Здравната карта диагностицира неефективното използване на наличните ресурси – както инфраструктурни, така и кадрови”, обяви Петър Москов. При съставянето на здравната карта е бил констатиран недостиг на мадицински специалисти и базови медицински услуги в отделни райони и наличието на свръхпредлагане в други, както предлагане на медицински услуги, насочени към финансови цели „откъснати от реалните потребности на пациентите”. Излишна са 3000 от активните болнични легла Според представената стратегия, 3000 от сега съществуващите 38 334 активни болнични легла, са излишни. Част от тях ще станат легла за продължително лечение. Според проекта най-голям е излишъкът при терапевтичните активни легла – повече от 1000. „Целта на НЗК е устойчиво развитие на системата на здравеопазване при ефективно и справедливо използване на ресурсите”, обяви днес здравният министър. Три са основните цели, които е заложено Националната здравна карта да изпълни. Първата е привъждането на структурата на системата на здравеопазването към нуждите на всеки българин. На следващо място е създаването на здравна мрежа, която да гарантира на пациентите достъп до всички нива на здравеопазване. Третата заложена цел е планиране на ресурсите на аналитична база и гарантиране на провеждането на цялостна държавна политика на равен достъп и „своевременност на медицинска помощ”. Здравният министър обяви публично подкрепата си за идеята на Българския лекарски съюз за увеличаване с 40 млн.лв. на парите в доболничната помощ за прегледи, специализирани изследвания и направления. „Ще бъде гарантиран необходимият брой направления”, коментира Петър Москов. За проблемите тей обяви, че те „се преодоляват с икономически мерки”, а пациентът „не може да бъде ходеща клинична пътека”. Анализите на здравната карта показват, че в момента у нас педиатрите са с 405 по-малко от необходимия брой. Личните общопрактикуващи лекари са с 437 по-малко. Най-голям недостиг за достигане на стандарта един лекар да отговаря за 1500 души, има в Бургас, София, Русе, Разград и Кърджали. Проектът на националната здравна карта предвижда необходимост от 150 медицински сестри на 100 000 души. След въвеждането на Националната здравна карта съществуващи здравни заведения няма да бъдат съкращавани, обяви Петър Москов. Целта е те да бъдат приведени към нуждите на пациентите. „Навикът на хората да имат медицинска услуга в населеното масто дава чувство на сигурност”, каза здравният министър.